Rólunk

Az Integratio Alapítvány 2000-ben jött létre, az Európai Unióval és az integráció kihívásaival kapcsolatos tudományos, tájékoztató, oktatási, képzési, továbbképzési feladat ellátása céljából. Alapítványunk különös figyelmet szentelt az erdélyi és ezen belül a Temes megyei magyarok integrációját elősegítő tevékenységének, valamint az emberi és kisebbségi jogok kérdésének.

Az euróatlanti integráció 2007-es elérése után ezek a célkitűzések részben teljesültek. Az Alapítvány új célkitűzéseit a tehetséggondozás – kétnyelvűség – közösségépítés háromszögben találta meg, amelyben helyet kaptak olyan európai értékek, mint a tudás alapú társadalom irányában való elkötelezettség, az aktív állampolgárság, a közösségi értékek, a multikulturalizmus vagy a kétnyelvűség is.

A célkitűzésekhez kötődő hívószavakat a következőképpen mutathatjuk be röviden:

    • tehetséggondozás és non-formális oktatás – Alapítványunk a Bartók Béla Elméleti Líceum tehetséggondozó csoportjának örökös partnere. A partnerség keretén belül nagy hangsúlyt fektetünk olyan programokra, amelyek a klasszikus oktatási sémákból kilépve ad át tudást a fiataloknak. Évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a társadalomtudományi és egyéb területekhez köthető kutatási programok, valamint a játékos tanulást elősegítő játékok fejlesztése terén
    • kétnyelvűség – értelmezésünkben a kétnyelvűség erény és erőforrás. A Bánságban, de Erdély más területein is az egyik legnagyobb kihívás, hogy a magyar oktatási rendszer és közösség nincs mit kezdjen azon vegyesházasságokból származó gyerekekkel, akiknek a magyar nyelvtudása nem éri el azt a szintet, hogy magyar oktatásba megállja a helyét. Alapítványunk különös figyelmet fordított olyan módszertani anyagok kidolgozására, amely segítheti az oktatókat a kétnyelvű gyerekek integrációjában és magyar nyelvtudásának fejlesztésében, valamint a kétnyelvűséggel szembeni attitűdök megváltoztatására.
    • közösségépítés – 2000-es fennállása óta az Alapítvány programjaiban szerepet vállaló személyeket összekötő fő száll a szakmaiság mellett a közösségépítés gondolata volt. Programjaink abból a megfontolásból születnek, hogy hasznos és értékteremtő tevékenységek legyenek a Temes megyei magyarság megmaradása, valamint az erdélyi magyarság megerősítése szempontjából. Kiemelt projektünk ebből a szempontból a temesváros.ro honlap, amely a magyar Temesvárt (annak múltját, jelenét és jövőjét) hivatott bemutatni

.

Copyright © Integratio. All Rights Reserved