Cheltuieli de protocol pentru cele doua workshop-uri

Date beneficiar:
Denumire: Fundația Integratio 
Sediul: Timișoara, str. Silistra, nr. 11, județul Timiș
CUI: 13769562
Reprezentant legal: Toró Tibor, director executiv 
Adresă mail: office@integratio.ro
Telefon: 0722322839

Date finanțator/proiect:
Denumire proiect: Portrete de romi. Crearea unui film documentar și colecție fotografică privind
coexistența între romi și neromi din microregiunea Cristuru Secuiesc (județul Harghita)
Nr. contract de finanțare: 95/PNRR/31.03.2023, componenta I5-1

Date contract: 
Tipul contractului: Servicii
Denumire servicii: Cheltuieli de protocol pentru cele doua workshop-uri
Valoarea contractului: 1.834,86 lei fără TVA
Durata contractului: 3 luni

Descriere servicii:
Cheltuieli de protocol pentru cele doua workshop-uri, conținând următoarele servicii: 
Servicii de masă pentru 20 persoane/workshop (15 participanți + 5 echipa) * 2
workshopuri, în localitatea Cristuru Secuiesc, județul Harghita. Oferta trebuie să conțină
minim două feluri de mâncare, cu apă minerală/plată și cafea inclusă.

Copyright © Integratio. All Rights Reserved