Anunț achiziționare Servicii PR si comunicare

Date beneficiar:
Denumire: Fundația Integratio
Sediul: Timișoara, str. Silistra, nr. 11, județul Timiș
CUI: 13769562
Reprezentant legal: Toró Tibor, director executiv
Adresă mail: office@integratio.ro
Telefon: 0722322839

Date finanțator/proiect:
Denumire proiect: Portrete de romi. Crearea unui film documentar și colecție fotografică privind coexistența între romi și neromi din microregiunea Cristuru Secuiesc (județul Harghita)
Nr. contract de finanțare: 95/PNRR/31.03.2023, componenta I5-1

Date contract:
Tipul contractului: Servicii
Denumire servicii: Servicii PR si comunicare
Valoarea contractului: 5.294,12 lei fără TVA
Durata contractului: 12 luni

Descriere servicii:
Servicii PR și comunicare, conținând următoarele servicii: elaborarea și implementarea planului de comunicare, crearea și gestionarea reclamelor pe Facebook, și alte platforme online dacă este cazul, gestionarea paginii de Facebook și a paginii web, elaborarea comunicatelor de presă, elaborarea textelor pentru postările online și pentru pagina web, publicarea videourilor și a filmului pe Facebook, Youtube și pe pagină web, ținerea legăturii cu media, și încheierea parteneriatelor media, conform cerințelor beneficiarului.

Copyright © Integratio. All Rights Reserved