Anunț achiziționare Elaborare design proiect, tehnoredactare materiale

Date beneficiar:
Denumire: Fundația Integratio
Sediul: Timișoara, str. Silistra, nr. 11, județul Timiș
CUI: 13769562
Reprezentant legal: Toró Tibor, director executiv
Adresă mail: office@integratio.ro
Telefon: 0722322839

Date finanțator/proiect:
Denumire proiect: Portrete de romi. Crearea unui film documentar și colecție fotografică privind coexistența între romi și neromi din microregiunea Cristuru Secuiesc (județul Harghita)
Nr. contract de finanțare: 95/PNRR/31.03.2023, componenta I5-1

Date contract:
Tipul contractului: Servicii
Denumire servicii: Elaborare design proiect, tehnoredactare materiale
Valoarea contractului: 2.941,18 lei fără TVA
Durata contractului: 12 luni

Descriere servicii:
Servicii de tehnoredactare materiale și elaborare design proiect, conținând următoarele servicii: tehnoredactarea unei publicații de 32 de pagini, elaborare design pentru întregul proiect, crearea materialelor vizuale pentru campanii online (logo, vizualuri folosite pe Facebook, banere electronice).

Copyright © Integratio. All Rights Reserved