Kvíz a Bánságról – bánsági férfialakok (3. gyakorló forduló)

1. Erdély vajdája, Temesi ispán, Magyarország kormányzója. Már kortársaitól kivívta a törökverő melléknevet. Temesvár egyik emblematikus épülete őrzi a nevét. Kire illik ez a leírás?
2. Ki volt Mátyás király legendás hadvezére? A legenda szerint molnárlegényből lett a déli végek védelmezője. (Az életrajzkutatói ezt elvetik.) Nagyon erős és bátor vitéz volt.

3. 1514-ben nagy parasztlázadás rázta meg a vidéket. A lázadást Temesváron leverték, vezérét pedig kegyetlenük kivégezték. Ki volt a lázadás vezetője?
4. Bánsági magyar politikus, író, újságíró, művészettörténész, műgyűjtő. A kiegyezés után Temes megye főispánja. Mint politikus, a különböző népek békés együttélésére törekedett. Ő alapította meg a Bánsági és Régészeti Múzeum-Társulatot. A képzőművészet mellett támogatta a színjátszást, a zenét és a sajtó fejlődését is. Kire vonatkozik ez a leírás?
5. A XIX. század nagy költője, kinek verseiből több nagy zeneszerző inspirálódott (pl. Robert Schumann, Liszt Ferenc, Richard Strauss). Temesváron iskolát neveztek el róla. Kiről van szó?

6. Melyik az a temesvári testvérpár, akik könyvkereskedés mellett zeneműkiadással, könyvkötéssel és nyomtatással, könyvek kölcsönzésével, festmények kiállításával, valamint eladásával is foglalkoztak?
7. Ha Magyarország és Románia templomaiban járunk, nagyon sok helyen temesvári orgonát hallhatunk megszólalni. Hogy hívják a temesvári orgonakészítő műhely alapítóját?
8. Ki az 1848–49-es szabadságharc honvédtábornoka, Komárom védője, aki Temesváron született? Apja polgármester, ezenfelül nyomdatulajdonos és könyvtáralapító is volt.

9. Ki az a híres matematikus, a nemeuklideszi geometria megalkotója, aki katonai építészmérnök volt Temesváron? Innen írta apjának a híres mondatát: „A semmiből egy új, más világot teremtettem.”
10. „Az iskolai ünnepség legérdekesebb része az új angol labdajáték volt. A labdát csak lábbal szabad rúgni. 11 hatodikos és 11 hetedikes diák játszotta, s 45 perc után egyetlen csapatnak sem sikerült gólt rúgnia.” – olvassuk a Délmagyarországi Közlöny 1899-es számában. A Piarista Főgimnázium Velocitas pályáján tartott futball-bemutató volt a mai Románia területén az első labdarúgó-mérkőzés. Ki volt a Piarista Gimnázium tornatanára, aki elhozta Temesvárra a focit?
11. Mikor a vákuum csomagolású, őrölt kávét kinyitjuk, oly erős kávéillat terjed el a szobában, mintha frissen pörkölt és darált kávé lenne. Egy erős olasz presszót rendelünk egy kávézóban. Mindezt egy Temesváron született feltalálónak köszönhetjük. Ki ő?

12. A temesvári Piarista Gimnáziumban is tanult a román irodalom kiemelkedő alakja. Regényeiben és novelláiban gyakran megjelennek a Temesvár és Arad környékén élő nép mindennapjai. Ki a diákok háziolvasmány-listájának állandó szereplője, akinek ilyen erős bánsági kötődései vannak?

13. Ki volt Temesvár bolgár származású polgármestere, aki a Nyugat-Európa nagyvárosaihoz hasonlóvá tette a városunkat? Lebonttatta a városfalakat, széles sugárutakat építtetett, csatornázással, vezetékes vízellátással, közvilágítással és tömegközlekedéssel látta el a várost.

14. Magyar népies stílusú építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus. A két világháború között írótársaival megalapította az erdélyi írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves Céhet, valamint az Erdélyi Helikon szépirodalmi folyóiratot. Temesvár mely szülöttjéről van szó?
15. Ki az a temesvári származású olimpiai úszóbajnok, aki az 1932-ben bemutatott Tarzan, a majomember, majd még tizenegy Tarzan-filmben játszotta a címszerepet?

A verseny támogatója a Temes Megyei Tanács.

Copyright © Integratio. All Rights Reserved