Kvíz a Bánságról – 3. gyakorló forduló

1. A Pogányos partján nő a legenda szerint az a gyógyfű, amely megmentette valamelyik királyunk seregét a döghaláltól. Kiét?
2. Hol született Horger Antal, a Szegedi Tudományegyetem dékánja, aki József Attilát a Tiszta szívvel című verséért eltanácsolta az egyetemről?

„Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj –

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!"

(Részlet József Attila Születésnapomra c. költeményéből)

3. Lugoson töltötte gyerekkorának egy részét Teller Ede. Mi volt a foglalkozása?
4. A Lugoson hagyományosan megrendezésre kerülő szavalóverseny kinek a nevét viseli?
5. Miről híres Temesrékás?
6. Mit neveztek el Temesváron Anton von Scudier (1818–1900) hadtestparancsnokról?
7. Mi volt a foglalkozása Louis Țurcanunak (1919–1990)?
8. Milyen templom elől indult az 1989-es forradalom?
9. Minek volt az úttörője Traian Vuia?
10. Hol született a Phoenix énekese, Mircea Baniciu?
11. Mit nevezünk Nagyszentmiklósi kincseknek?
12. Milyen tisztsége volt Kinizsi Pálnak?
13. Mi a Lloyd-társaság?
14. Ki Nickyfalva híres szülöttje?
15. Milyen kastély található Nagyszentmiklóson?

A verseny támogatója a Temes Megyei Tanács.

Copyright © Integratio. All Rights Reserved