Székelyföldi romákról készül portréfilm

Az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében kiírt pályázaton való sikeres szereplése eredményeként Alapítványunk kulturális-szociográfiai projektbe kezdett, melynek célja – a kulturális láthatatlanság mérséklése, valamint a roma—nem roma együttélés feltérképezése mellett – egy olyan összetett program lebonyolítása, amely magába foglalja egy, a székelykeresztúri kistérségben élő romákat bemutató portréfilm elkészítését, valamint a filmhez kapcsolódó workshopok és egy vándor fotókiállítás megszervezését is.

Augusztus 4-én elkezdődtek a forgatási munkálatai annak a portréfilmnek, melynek célja – a filmművészet nyelvén – lehetőséget biztosítani a Székelyföldön, közelebbről pedig Székelykeresztúron és a város vonzáskörzetében élő roma közösségek tagjainak ahhoz, hogy önmaguk valljanak életútjukról, valamint mindazokról a nehézségekről és megküzdési stratégiákról, amelyekkel a roma—nem roma együttélés során találkoztak. Miként a projekt ismertetőjében is szerepel: az alkotók – a filmben megszólalókkal egyetemben – arra törekednek, hogy a létező előítéleteket meghaladva, őszintén beszéljenek a roma identitás sajátosságairól és rétegzettségéről, a többség és kisebbség viszonyáról, valamint azokról a kulturális azonosságokról és különbözőségekről, amelyek megismerése és megértése nélkül nem beszélhető el a kortás Székelyföld jelene. A készülő film létrehozásában rendezőként Lakatos Miska, operatőrként Tóth Helga, dramaturgként pedig Lovassy Cseh Tamás működik közre, továbbá Kiss Tamás szociológus és Toró Tibor politológus, akik nemcsak a kezdeményezés koordinátorai és szakmai vezetői, hanem a filmes megvalósítás elméleti-tudományos megalapozottságát is biztosítják. A film koncepciójának kialakításában és megvalósításából tevőleges részt vállalt András Lóránd szociológus és közösségszervező, Isztojka Máté néprajzkutató, valamint Luis Escobedo vizuális antropológus is.

A nyertes projekt eredményeként ugyanakkor nemcsak egy egész estés portréfilm beszéli majd el a különböző településekről és társadalmi helyzetekből érkező romák történeteit. A kezdeményezéshez szorosan kapcsolódik majd az a fotókiállítás is, mely keretében Márkos Tamás fotográfus, Székelykeresztúron és környékén, a roma közösségek körében készített munkáit tekinthetik meg az érdeklődők.

Az első, egy hétig tartó forgatást egy második, szeptember végi forgatási időszak is követi majd, az elkészült film, valamint az abban szereplő interjúk vágatlan változatai, illetve a projekt során készült fényképek és egyéb dokumentációk pedig egyaránt elérhetőek lesznek a kezdeményezés – még fejlesztés alatt álló – internetes felületén. A filmbemutató, valamint a kiállítás időpontjáról a szervezők idejében tájékoztatják a közvéleményt.

Proiect finanțat în cadrul Investiției I5, C11 din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
PNRR : FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ!
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.facebook.com/PNRROficial/

Copyright © Integratio. All Rights Reserved