Magyarságtudat erősítése non-formális tanulási módszerekkel

A Magyarságtudat erősítése non-formális tanulási módszerekkel magyar nyelvű köznevelési program 2014. április 8 – 2014. december 31. között futó programunk. A program célja a magyar kultúra sokszínűségének megismertetése non-formális tanulási módszerekkel a Temes megyei magyar iskolák felső tagozatos diákjaival és a magyar nyelvet fakultatív oktatásban tanuló diákokkal. Ugyanakkor hangsúly fektet a tehetséggondozásra és a közösségfejlesztésre.


A program során a szakmai csapat egy olyan interaktív és non-formális tanulási módszerekre alapuló ismeretterjesztő tudományos játékot és online játékfelületet fejleszt, amely a magyar kultúrát mutatja be. A játékok a magyar kultúra összes területéhez kapcsolódnak: irodalom, történelem, földrajz, tudomány, hagyományok, néptánc, népviselet, gasztronómia, filmművészet, zene. A felhasznált megoldási módszerek között lesz a kép-szöveg társítás, kvíz kérdések, kakukktojás, keresztrejtvény, kreatív szövegalkotás. A játékot a projektcsapat a megye magyar iskoláiban egy interaktív játékdélelőtt keretében fogja bemutatni. A rendezvény megszervezésében a szakmai csapatot egy önkéntes csapat segíti.


 


A programot a Bethlen Gábor Alap támogatja. 


Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz