InPress - határon átnyúló hírközlési szolgálat

Csongrád és Temes megye 1992 óta testvérmegyék. A kapcsolat eddig együttes képviselőtestületi ülések rendezését, közös fejlesztési stratégáik kidolgozását, kulturális programok szervezését jelentette. Figyelmet fordítottak a határmenti térség problémáinak feltárására és azok megoldására. Mindkét megye elemi érdeke, hogy az Európai Unión belüli közös erőfeszítéseik a térségben lakók számára is ismertek legyenek. Céljuk a régión belüli turizmus, a gazdasági együttműködés fejlesztése és a határ két oldalán élő nemzeti kisebbségek kultúrájának ápolása. Mindehhez azon hírforrások erősítése szükséges, amelyek már ismertek Csongrád és Temes megye lakói körében, a nagyközönség számára könnyen elérhetők (ingyenes és rendszeres terjesztésű lapok, alapcsomagban kínált adók által sugárzott műsorok). A program ezen megyei kitekintésű sajtóorgánumok közötti konkrét együttműködésben látja a közös nyilvánosság megteremtésének lehetőségét. A program keretén belül Alapítványunk partnerként szerepel, a projekt főpartnere a Megyeszolgálat Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit kft.

 

LEZÁRULT AZ INPRESS, JÖN AZ INPRESS II. HATÁRONÁTNYÚLÓ HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLAT, A SZOMSZÉDOS MEGYÉBEN ÉLÕK SZÁMÁRA

 

Újságírók, rádiós-, tévés szakemberek dolgoztak szorosan együtt egy éven át azon nyertes pályázat keretében, amelyet a Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában mûködõ Megyeszolgálat Nonprofit Kft. nyújtott be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjához. A romániai partner a Temes megyei INTEGRATIO Alapítvány. A cél egy közös sajtó- és hírszolgálat létrehozása és mûködtetése volt, ezen túl pedig az, hogy a két megyében � amelyek egyébként évek óta testvérmegyei kapcsolatokat ápolnak � élõk is közelebb kerüljenek, többet tudjanak és akarjanak tudni egymásról. A pályázat egy évig tartott: hivatalosan 2009 decemberében indult, és 2011 januárjában záródott. Az elsõ hónapokban az elõkészítés zajlott, az érintettek hol Szegeden, hol Temesváron találkoztak, és dolgozták ki a pontos részleteket. A pályázaton összesen közel 200 000 eurót nyertek, amibõl többek között nyomtatott és online újságok, rádió- és televízió-mûsorok, PR-filmek készültek, Csongrád és Temes megyei szakembereknek szerveztek szemináriumokat. Az újságírók csupa olyan információt, hírt, témát dolgoztak fel és jelenítettek meg, amelyek a határ mindkét oldalán élõk számára érdekesek/értékesek. Készültek kétnyelvû magazinok három jeles ünnephez, történelmi eseményhez kapcsolódóan. A három együttes kiadványon kívül egy-egy Csongrád és Temes megyei újságban (a Déli Szóban, illetve a Timiºoarában) is megjelentek közös sajtóhírek, valamint készültek rádió- és tévémûsorok, amelyeket egy-egy helyi médiumon keresztül juttattak el a lakosokhoz a két megyében. Az újságokban, magazinokban megjelenõ hírek az internetre is felkerülnek � a közös weboldal az elõbbiekhez hasonlóan szintén két nyelven készült (www.inpress-online.eu). A projektben kutatások is helyet kaptak. Annak elején és a végén egy-egy ismertségi és preferenciavizsgálat jelezte, mi mindent tud egymásról a határ különbözõ oldalán fekvõ két megye. E felmérések egyben azt is megmutatták, mennyire volt eredményes a szakemberek egyéves közös munkája. Egyébként ezt, valamint az idõközben felmerülõ problémákat és azok megoldási lehetõségeit feltáró tanulmány is készül, csakúgy, mint egy hatékony kommunikációs rendszer késõbbi mûködtetésére vonatkozó megvalósíthatósági felmérés. A határonátnyúló pályázat elvárásai megmutatkoztak a kutatások eredményeibõl és a sajtótermékekben közölt anyagokból egyaránt: mindkét megye lakossága kíváncsi a határ túloldalán élõk sorsára, mindennapjaira. A pályázat lejárt, ellenben a projektben résztvevõ újságírók közötti kapcsolat (a pályázat eredménye ez is) megmaradt, sõt, fokozottan erõsödik. Ennek a sikernek köszönhetõ, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a temesvári Integratio Alapítvány már gondolkodik a további munkában: márciusban készül letenni a következõ pályázatot, mely a korábbihoz képest sokkal elmélyültebb, konkrétabb lesz.


http://inpress-online.integratio.ro

 

 

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz