Alapítványunk Tusványoson – beszámoló

Alapítványunk három előadással, műhelymunkával és szimulációs játékkal vett részt az idei Tusványosi szabadegyetemen, július 14 és 19.-e között. Az alábbiakban ezekről olvashat a kedves érdeklődő.

 

Szerdai előadásunk

 

Pénteki előadásunk

 

Szombati előadásunk

 

Műhelymunka és szimulációs játék

 

Utazás az olasz agorától az ortodox társadalomszervezésig

 

Egy kisebb (ebéd)szünet után 16:30-tól kekült sor A civil szféra (ki)alakulása a posztkommunista országokban című előadásunkra. A nevek fajsúlyosak voltak, hiszen Cristian Pîrvulescu és egy Egyed Péter szerintem külön-külön is sok személyt mozgatott volna meg, nemhogy együtt. (Az élelmesebb táborlakó láthatta, hogy Pîrvulescunak ez nem az első szereplése volt, de erre a kollegáim még visszatérnek.) Az előadást Pîrvulescu politológushoz híven, két kemény nyilatkozattal indított. Egyrészt, megfogalmazása szerint nincs kizárólagos kapcsolat a demokrácia és a civil szféra között, inkább demokratikus és nem-demokratikus civil társadalom tipológiát használta. A második nyilatkozat ezen utóbbi kategóriára hozott példa volt. Szerinte a nem-demokratikus civil társadalom iskolapéldája a román civil szféra, hiszen az ortodox társadalom nem képes egy a liberális demokrácia elvei alapján megszerveződő civil szféra kialakítására. Egyed Péter beszélőkollegájához csatlakozott, azzal a megállapításával, hogy Romániában – és ez alól nem kivétel az erdélyi magyarság sem – kicsit más típusú civil társadalom-értelmezések láttak az elmúlt húsz évben napvilágot. Míg a nyugati demokráciákban (egy olasz példából kiindulva) az állampolgárok artikulált közérdek esetén rögtön összegyűlnek az agorán megoldást keresve, saját nyilvánosságot is létrehozva, addig Romániában a civil szervezeti és mozgalmár élet egy jelentős része a pénzlehívásról szól(t). A beszélgetésnek hirtelen szakadt vége a humorestre begyűlő fiatalok civil nyomásgyakorlás hatására.

 

Ha péntek, akkor autonómia keleten-nyugaton

 

Péntek délelőtt 13 órától az Európa-MISZSZ sátorban az Integratio műhely az autonómia kérdéskörével foglalkozott, Civil szervezetek és politika – autonómia és lobby-tevékenység keleten és nyugaton címmel. A Dukász Magor – az Integratio Alapítvány program-koordinátora – által moderált előadás meghívottai két nagy kategóriába oszthatóak: elméleti szakemberek (Vizi Balázs) és civil-politikai aktivisták (B. Nagy Ajnácska és Ferencz Csaba). Ezt a felosztást tükrözték előadásaik is, hiszen míg Vizi Balázs keretezte a civil szféra és politikum viszonyát, ráhatási lehetőségeit, különös tekintettel a az európai autonómiák, kisebbségek és politikai képviselet kérdéskörére, addig B. Nagy Ajnácska és Ferencz Csaba gyakorlati tapasztalataikról és az általuk képviselt szervezetek tevékenységéről beszélt. Ferencz Csaba bemutatta a Székely Nemzeti Tanács alakulását, illetve két, a romániai magyarság szempontjából fontos kezdeményezést – a székelyföldi autonómia-népszavazást és a virtuális Székelyföld projektet –, kihangsúlyozva, hogy az SZNT céljai tiszták, és ennek eléréséhez nem szégyel az autonómia ügyében a politikum lelkiismeretének lenni. B. Nagy Ajnácska a brüsszeli magyar diaszpóra egyik tagjaként és emberjogi aktivistaként közelítette a kérdést, rámutatva, hogy sajnos nem a magyar pártok és kormányok azok, amelyekben partnert lelnek lobby-tevékenységükben, hanem a különböző kisebbségi – baszk, flamand, katalán – EP-képviselők személyében. Továbbá elmondta, hogy Szlovákia és Románia csatlakozásával a határon túli magyarság fontos adut veszített céljai elérésében. Az előadásokat erős politikai nyilatkozatok és mozgalmár-bátorság és elszántság jellemezte, sokszor magával ragadva a hallgatóságot is.

 

A szombati nap az ifjúságé

 

Szombaton, 16 órától került sor, Somogyi Attila MISZSZ elnök vezetésével az Ifjú civilek Európában (helyzetfelmérés, lehetőségek) című előadásra. A beszélgetésen romániai magyar és magyarországi ifjúsági aktivisták és szakemberek vettek részt, olyan témákat érintve, mint a politikába való átjárás, támogatáspolitika és függetlenség.

 

Műhelymunka és szimulációs játék

 

A tábor egésze alatt a résztvevők és a koordináló tanárok rövid műhelymunkára találkoztak, ahol véglegesíthették kutatási terveiket, illetve meghatározták a dolgozatok elkészítésének végső határidejét. A műhelymunka mellett Alapítványunk szimulációs játékokat szervezett, ahol négy személyből álló csapatok egy igazán érdekes játékban vehettek részt. A Kádár Magor kommunikációs szakember által irányított játék alatt a csapatok képzeletbeli pártokat kellett alakítsanak, fiktív célokért kellett küzdjenek, illetve a többi csapatot kellett meggyőzzék azért, hogy a végső szavazáson saját maguk jöjjenek ki győztesnek. Ami azonban komplikálta a dolgot az volt, hogy egyik párt sem szavazhatott saját magára. A játék sikeressége érdekében konkrét feladatokat kellett minden csapatnak teljesíteni: névválasztás, címer-készítés, program és beszédírás, ezzel is fejlesztve kreativitásukat. A négy benevezett csapat általában a tábori élet problémáira – zuhanyzófüggönyök hiánya, sátrak légkondival való ellátása, gondok eltemetése – koncentráltak, nem lépve ki a nagypolitikába. A verseny biztosította a résztvevőknek a jó hangulatot is.

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz