EU vásár beszámoló

Eu-vásár - így látjuk mi az Uniót című programunk főrendezvénye május 8-án zajlott a Bartók Béla Elméleti Líceumban. A rendezvény elsődleges célja az Európai Unión belüli sokszínűség és a tagországok kultúrájának megismerése volt. Ennek megvalósítását egy interaktív csapatjáték tette leginkább lehetővé. A csapatok feladata az EU országok egyes jellegzetességeinek bemutatása volt, így alkalom adódott a kooperatív módszerek gyakorlására, az egymástól való tanulás megtapasztalására.

 A programon 27 csapat vett részt, az EU tagországok számával megegyezően, minden csapat 4 tagból állt, vegyes vagy azonos osztályban járó V-VIII osztályos diákokból. Minden csapat egy-egy országot képviselt az EU-vásáron: a temesvári 1-es Általános Iskola 3 csapata, a 26-os Általános Iskola 2 csapata, a Bartók Béla Elméleti Líceum 9 csapata, a Végvári Iskola 3 csapata, az Óteleki Iskola 2 csapata, a lugosi Eftimie Murgu Iskola 2 csapata valamint az igazfalvi, nagyszentmiklósi, magyar tannyelvű iskolák és a csenei, dettai, gyéri, óbesenyői, újvári iskolák fakultatív magyar csoportjának 1-1 csapata készült fel igen komolyan a színes EU- vásárra. A diákok felkészültségét mi sem bizonyította jobban, mint maga az vásárra hozott „javak”: színes szórólapok, játékos feladatlapok és "beszélő térképek a kisorsolt országról. A program során elsősorban földrajzi jellegű és általános műveltségi kérdésekre feleltek és kerestek válaszokat a diákok, de alkalmuk volt az EU történetéről és intézményeiről is tanulni a bemutatott vetítés és kiállított plakátok révén. Nem utolsó sorban jó alkalom volt az ismerkedésre, kapcsolatépítésre. 

A program megvalósítását a Szülőföl Alap támogatta, az EU-vásár helyszínét a Bartók Béla Elméleti Líceum biztosította. A diákcsapatok előkészületét irányító, támogató pedagóguscsoport tagjai: Bali Gabriella, Bíró Anita, Borsos Éva, Bódis Dóra, Deák Tibor, Fodor Enikő, Frixinyi Melinda, Pósa Julianna, Talpai Adél, Talpai Ibolya, Tóth Illés, Velcsov György, Velcsov Margit, Veress Éva. A vásár megszervezésében segítséget nyújtott a Bartók Béla Elméleti Líceum tanári csapata (Kiss Ferenc, Pataki Adél, Szabó Csilla, Sztankovics Júlia), Kiss Endre egyetemi hallgató valamint a Líceum Diákönkormányzatának lelkes tagjai (Ciora Edmond, Farkas Márta, Győri Hajnalka, Kiss Árpád, Kolozsi Eszter, Makkai Csilla, Makkai Zoltán, Mogyoróssy Hanga, Olteanu Roberta, Rechesan Gábor, Szilveszter István). Köszönet érte.

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz