Az ifjúsági civil szféra építése

Romániában a diáktanácsok szerepe gyakran tisztázatlan az iskolákban, a diákok nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és a tanári kar számára is új jelenség a diákvezetők megjelenése, a diáktanáccsal való viszony kialakítása. Ezért a diáktanácsok különböző jellegű akadályokba ütközhetnek megalakulásuk és munkájuk során, melyeket orvosolni csakis hosszú távú szakmai segítséggel lehet.


A Hatékony diáktanács - minőségi diákélet – felelős állampolgárok projektünkből merített tapasztalatok és a résztvevő iskolák visszajelzései alapján indítottuk új projektünket.


A 2008. októberétől 2009. júniusáig tartó projektnek 4 fontos mozzanata van:


• Partner iskoláink meglátogatása, ahol egy szakértői csapat helyzetfelmérést készít a diákokkal, tanárokkal és az iskola vezetőségével folytatott találkozók során, ezáltal azonosítva az adott diáktanács erősségeit, gyengeségeit és legfontosabban a konkrét problémáit.


• Két műhelytábor megszervezése, amely keretén belül a küldöttek (diáktanácsonként 5 személy) egy diák-vezetőképzőn vesznek részt, ahol csapatépítési illetve programszervezési készségeiket fejleszthetik, majd ezt követően az azonosított egyedi problémák megoldására stratégiákat dolgoznak ki a szakértőink segítségével. A stratégiák alapján kidolgozásra kerülnek a konkrét cselekvési tervek is.


• A cselekvési tervek gyakorlatba ültetése - az Alapítvány szakértői által nyújtott konzultációs támogatással. A fő kommunikációs csatornát egy erre a célra elkészülő honlap képezi.


• Értékelő találkozók szervezése, a hasznosult gyakorlati tapasztalatok és módszerek közzététele a projekt-honlapon annak érdekében, hogy más diáktanácsok működésének javítására is használhassák az arra vállalkozók.


Meggyőződésünk, hogy projektünknek köszönhetően a résztvevő diákok olyan ismeretekre tesznek szert, melyek hasznosak nem csak a civil szférában, hanem szakmai érvényesülésük során is. Az eseménysorozatunk nem csak a személyes síkon nyújt segítséget a diákoknak, hanem olyan tudással és képességekkel vértezi fel a diáktanácsokat, melyek pozitív hatásai az egész iskolai közösség életében jelentkezni fognak.


Projektünket az Európai Unió Fiatalok Lendületben programja támogatja.

Helyzetfelmérés a Diáktanácsokról

2008. novembere és decembere folyamán sikeresen véget ért az Ifjúsági Civil Szféra Építése projektünk első stádiuma, a helyzetfelmérés. A hatfős csapat, >>>...

Képzés

Képzés   Program   Május 1 Fürdő (Püspökfürdő), Catalin Panzió   2009. február 27- március 1.       Péntek, 2009. február 27.     A >>>...

Értékelő találkozó

Az utolsó iskolai héten zajlott le a második értékelő találkozó is, ahol újra alkalom nyílt arra, hogy a programban résztvevő magyar iskolák is >>>...

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz