Hatékony diáktanács - minőségi diákélet – felelős állampolgárok - 2008

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2005-ös, a közoktatási intézmények működését szabályozó határozata alapján, minden iskola köteles diáktanácsot létrehozni. Ezek a – legtöbb esetben frissen alakult – szervezetek nem tudják, hogy mi a feladatuk, illetve milyen viszonyt ápoljanak tanáraikkal. Emellett a nyugat-európai példák azt mutatják, hogy egy jól működő diáktanács nem csak az iskolai élet javításában játszhat fontos szerepet, hanem a diákok állampolgári felelőssége és jogainak elsajátításában is.

 

A fent bemutatott helyzet ismeretében Alapítványunk úgy ítéli meg, hogy a régió iskoláinak szüksége van egy olyan rendezvénysorozatra, ahol a diáktanácsok képviselői elsajátíthatják a szervezeti vezetés és animátori szereppel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

 

Alapítványunk most induló programjának címe Hatékony diáktanács - minőségi diákélet – felelős állampolgárok, legfőbb tevékenységei pedig a következők:

 

• a régió nyolc diáktanácsának aktív tagjai (iskolánként 4-5 személy) egy 20 órás vezető- és animátor képzésen vehetnek részt, ahol interaktív programok, képzések és kötetlen beszélgetések keretén belül a diákok bővíthetik csapatmunkával, szervezetfejlesztéssel, programszervezéssel kapcsolatos ismereteiket, készségeiket,

 

• a program keretén belül résztvevő diáktanácsok számára Alapítványunk anyagi támogatást nyújt, az iskolájuk diákjainak szóló, rendezvény megszervezésére, melynek fő témája a polgári felelősségvállalás fejlesztése és állampolgári kötelességek és jogok megismerése,

 

• az igényelt összegre minden diáktanács rövid pályázatot nyújt be, melyben reflektálnak a rendezvény céljaira, célcsoportjára, aktivitásaira és költségeire, ezzel betekintést nyerve a pályázás művészetébe is a pályázatokat egy rövid találkozó keretén belül kiértékelik Alapítványunk szakértői, rámutatva erősségeire, de gyenge pontjaira is,

 

• a program utolsó eseménye egy olyan tanári szeminárium-sorozat, amelynek témája a diákönkormányzatok, diáktanácsok szerepe az iskola életében illetve a tanár-diák együttműködés lehetőségei. A program keretén belül szerzett szakmai tapasztalatok nem csak az iskolán belül hasznosíthatók, hanem fontos tapasztalatot jelenthetnek az iskola elvégzése után is. Emellett lehetőséget nyílik a régióban működő más diáktanácsok problémáinak megismerésére, a velük való kapcsolatok felvételére és alkalom nyílik tapasztalatcserére is.

 

A programban a nyugati fejlesztési régió – Arad, Krassó-Szörény, Hunyad és Temes megye – nyolc, a legjobb pályázattal rendelkező, középiskolája és diáktanácsa vehet részt.

 

A pályázati határidő 2008. április 23. Az űrlapok, illetve a pályázati kiírással kapcsolatos további információk megtalálhatóak a http://www.integratio.ro honlapon ,illetve az integratioalapitvany@yahoo.com email címen igényelhetőek.

________________________________________

A program támogatója a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

A program neve: Hatékony diáktanács - minőségi diákélet – felelős állampolgárok

 • A pályázók köre: a nyugati fejlesztési régióban – Arad, Krassó-Szörény, Hunyad és Temes megye – működő középiskolai diáktanácsok, illetve iskoláik. A programban a régió nyolc legjobb iskolája és diáktanácsa vesz majd részt.

 

 • Pályázati határidő: 2008. április 23.

 

 • Szükséges papírok:

 

o kitöltött jelentkezési űrlap (letölthető itt),

 

o a Diáktanács / DÖK tavalyi (2006-2007) tevékenységi beszámolója - max. 2 oldal,

 

o az igazgató vagy Diáktanács / DÖK - felelős tanár ajánlása,

 

o egyéb a jelentkezés szempontjából fontosnak ítélt dokumentum (nem kötelező)

 

 • a pályázatokat az integratioalapitvany @ yahoo . com címre várjuk

Pályázati útmutató

1. Általános pályázási feltételek

 

 A pályázati dossziét az iskola Diáktanácsa/Diákönkormányzata (DÖK) állítja össze, amely a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

 

1. Kitöltött jelentkezési adatlap (letölthető itt, vagy az integratioalapitvany@yahoo.com email címen igényelhető)

 

2. A Diáktanács /DÖK tavalyi (2006-2007) tevékenységi beszámolója

 

3. Az igazgató vagy Diáktanács / DÖK - felelős tanár ajánlása

 

4. Egyéb a jelentkezés szempontjából fontosnak ítélt dokumentum (nem kötelező)

 

 A pályázatokat elektronikus formátumban kell leadni az integratioalapitvany@yahoo.com email címen, 2008. április 23.-ig.

 

 A pályázatban való részvétel ingyenes, a képzés várható időpontja 2008. május 9–11. vagy 2008. május 23–25.

 

 

 

 2. Jelentkezési adatlap – kitöltési útmutató

 

 A. Az iskola adatai - B. A Diáktanács adatai

 

Az adatlap A. és B. része az iskola, illetve a Diáktanács legfontosabb elérhetőségeit és jellemzőit kéri. Emellett a B. rész utolsó pontja a szervezet vezetőségének névsorára vonatkozik, ahol az összetétel mellett jellegzetes feladatkörök bemutatásával hangsúlyt kell fektetni a munkaleosztás és szervezettség bemutatására is. A feladatköröket címszavakban kell bemutatni.

 

 

 

 C. A Diáktanács az iskola életében

 

 a. a Diáktanács/DÖK iskolai szerepe – maximum 12 sorban a pályázó mutassa be mi a diáktanács szerepe az iskolában, illetve mik a fő célkitűzései

 

b. a Diáktanács/DÖK fő tevékenységeinek bemutatása – maximum 15 sorban a pályázó mutassa be a a Diáktanács tevékenységeit, illetve rendezvény- típusait. Ebben a részben inkább az általános bemutatásra kell koncentrálni, a tavalyi tanév nevesített rendezvényeit a mellékletként igényelt tevékenységi beszámolóban kell bemutatni.

 

 c. a Diáktanács/DÖK támogatói, partnerei – maximum 6 sorban a pályázó sorolja fel a Diáktanács támogatóit és partnereit

 

d. a Diáktanács/DÖK által végzett helyzetelemzés – a kijelölt területen a pályázó válaszoljon az űrlapban feltüntetett kérdésekre, kompakt célratörő szövegben.

 

 

 

D. A Diáktanács és az Integratio Alapítvány projektje

 

Ez a rész a képzés menetének megtervezése szempontjából fontos, hiszen Alapítványunk szakértői pontos képet kaphatnak a diáktanácsok szükségleteiről.

 

a. a programban való részvétel motivációja – maximum 12 sorban a pályázó válaszoljon az űrlapon megjelent kérdésre

 

b. a programmal kapcsolatos elvárások – maximum 12 sorban a pályázó szöveg- vagy pontszerű formában fogalmazza meg melyek az elvárásai, illetve a várt eredményei egy ilyen típusú programmal kapcsolatban

 

c. korábbi képzések, amelyen a Diáktanács/DÖK vezetőségének tagjai részt vettek – itt főleg azon a képzések megemlítése fontos, amelyen a jelenlegi Diáktanács vezetők, illetve aktív tagok részt vettek. Minden képzésre külön táblázatot kell kitölteni.

 

 

 

3. 2006–2007-es tevékenységi beszámoló

 

Maximum 2 oldalban a pályázó sorolja fel a tavalyi év tevékenységeit, rövid pármondatos leírást csatolva mindegyikhez. Amennyiben a Diáktanács/DÖK a 2007–2008-as tanévben alakult, mellékelje az idei (2007–2008-as) tanév tevékenységi beszámolóját.

 

 

 

4. Az igazgató vagy Diáktanács / DÖK - felelős tanár ajánlása

 

Az igazgató vagy a diáktanácsért felelős tanár ajánlásában értékelje a Diáktanács tevékenységét, illetve az általa betöltött szerepet az iskola életében.

 

 

 

5. Egyéb a jelentkezés szempontjából fontosnak ítélt dokumentumok

 

 Amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy pályázatát a kért dokumentumokon kívül más erősítheti, mellékelje ennek elektronikus formáját is. ________________________________________

Értékelő találkozó

Szombaton, 2008. október 25-én a Bartók Béla Elméleti Líceumban kerül sor az Integratio Alapítvány Hatékony diáktanács - minőségi diákélet – felelős állampolgárok programján belül szervezett pályázati értékelő találkozóra. Az elmúlt hónapokban a régió 8 iskolájának diáktanácsa pályázatíró képzésen vett részt, saját iskolája diákjainak számára programot tervezett és pályázatot nyújtott be ennek megvalósítására. A szombati eseményen az aradi Csiky Gergely Iskolacsoport, a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontés a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum küldöttei vesznek részt.

 

A rendezvény programja a következő

 

Temesvár, 2008. október 25.

 

Helyszín: Bartók Béla Elméleti Líceum

 

10:30-11:00 Résztvevők fogadása

 

11:00–11:15 Megnyitó, programismertetés

 

11:15–12:45 A projektek bemutatása és a pályázatok kiértékelése

 

12:45 – 13:00 Szünet

 

13:00-14:00 A projektek megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

 

14:00-14:15 Következtetések

 

14:30- 16:00 Ebéd

 

16:00-18:00 Városnézés (fakultatív program) Hazautazás

 

A rendezvény képei megtekinthetők itt.

 

Tanári találkozók

A rendezvény képei megtekinthetőek itt

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz