Jövőm az EU-ban 2002-2004

''Jövõm az EU-ban és a NATO-ban''- programunk 2002 júliusa és 2004 májusa között zajlott, s elõzõ projecktünk kiszélesített és elmélyített folytatását jelentette. Ez alkalommal a célcsoportunkat a Temesváron, Nagyváradon és Csíkszeredában tanuló magyar egyeteminták alkották, s a program Románia euro-atlanti integrációjának az erdélyi magyarság jövõjére gyakorolt hatásaira vonatkozó információk átadását, az Európai Unió és a NATO hatásköreinek behatárolását célozta meg, hozzájárulva eképpen egy a valósággal kompatibilis elvárási szint kialakulásához.

 

Projectünk kiindulópontját az elõzõ programunk által felszínre hozott, a célcsoporthoz tartozók emigrációs hajlamának erõsödése képezte, amennyiben Románia EU-csatlakozása idõben eltolódna a visegrádi orgágok csatlakozásához képest, valamint amennyiben a csatlakozási folyamat nem befolyásolja pozitívan az erdélyi magyar egyetemisták esélyegyenlõségét.

 

A program elsõ részét egy, az említett emigrációs hajlam és motivációk célcsoporton belüli szintjére vonatkozó elsõ szociológiai felmérés képezte. A felmérés eredményeképpen véglegesítõdtek az open-debate jellegû tematikus találkozók témái, azaz:

 

A NATO-csatlakozás és a kisebbségi kérdés (altémái: a NATO csatlakozás feltételei, biztonságpolitika és kisebbségek, az erdélyi magyar közösség a NATO csatlakozás elõtt és után);

 

Kisebbségek helyzete az EU tagállamokban (altémái: Kisebbségi körkép I - Ausztria, Németország, Olaszország, Finnország; Kisebbségi körkép II - Franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság; Európai normák és a kisebbségi kérdés)

 

Az erdélyi magyarság jövõje és az euro-atlanti integráció (altémái: az erdélyi magyarság perspektívái - történelmi visszatekintõ, Közösségi jog és kisebbségi jog, Az euro-atlanti integráció és az erdélyi magyar közösség: elvárások és félelmek).

 

A három open-debate a három egyetemi központban (Nagyvárad, Temesvár, Csíkszereda) került megrendezésre. Megalapozásukat az Alapítvány szakértõi által kidolgozott és bemutatott szaktanulmányok képezték, s mindeniket egy-egy tematikus szeminárium követett.

 

A 9 szakértõ és 184 diák bevonásával lebonyolított program végén egy második szociológiai felmérést készítettünk, mely a program hatásait és eredményességét volt hivatott lemérni.

 

Megvalósítások: információs anyag, szaktanulmányok, képzési curriculum, CD és kiadvány a program keretén belül kidolgozott anyagokról, összehasonlító szociológiai felmérés.

 

Közvetett eredmény: az Alapítvány önkéntes csapatának kialakulása.

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz