Az EU jogrendszere - 2002

 


''Az EU jogrendszere, a bõvítés hatásai Közép-Kelet Európa államközi kapcsolataira'' - melyre 2002 januárja és júliusa között került sor. A Temesváron tanuló magyar egyetemistáknak szóló program célja az EU jogrendszerére vonatkozó információk adaptálása és átadása volt az egyéb, mint jogi szakterületen tanuló egyetemisták számára (a közösségi jogrendszer alapelveinek bemutatása, a csatlakozásnak a kérelmezõ állam jogrendszerére gyakorolt hatása), valamint annak megvitatása, hogy milyen lehetséges hatást gyakorolhat a régió országainak államközi kapcsolataira az, hogy különbözõ idõpontokban csatlakozhatnak az EU-hoz, hozzájárulva ezzel a célcsoport érdeklõdésének felkeltésére az EU alapértékei iránt. A project/projekt a joghallgatók kiválasztásával indult, akik, három tematikus workshop keretén belül, szakértõink irányításával szelektálták és adaptálták a vonatkozó információkat, majd három tematikus vitát szerveztünk: a közösségi jogrendszer alapelvei, a csatlakozásnak a kérelmezõ állam jogrendszerére gyakorolt hatása, Közép-Kelet Európa államainak különbözõ idõpontokban való csatlakozásának lehetséges hatásai a régió országainak államközi kapcsolataira. Minden tematikus vita a joghallgatókból álló munkacsoport által kidolgozott bemutatóval indult, hangsúlyt helyezve a vitás kérdésekre, melyet a munkacsoport és az egyéb résztvevõk közötti nyílt vita követett, az Alapítvány szakértõjének irányítása alatt.


Közvetlen résztvevõk száma: 77


Eredmények: információs anyag, képzési curriculum, bemutató.


A kérdõíves felmérések eredményei rávilágítottak a célcsoport alacsony informáltsági szintjére, valamint a témához kapcsolódó egyéb információk irányti érdeklõdésre, különös tekintettel az integráció hatásaira a résztvevõk személyes és közösségük jövõjére. Ezek az eredmények alapozták meg következõ programunk '' Jövõm az EU-ban és a NATO-ban'' kidolgozását.

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz