Az Alapitvány 2009-es beszámolója

2009-es működési beszámoló

 

 Jogi forma: Alapítvány

 Elérhetőségek: Megye: Temes Cím: 300078 Temesvár, V. Alecsandri 6

 Telefon/fax: +40256-435504

 Email: integratio.foundation@gmail.com

 Adószám: 13769562

 Cégjegyzékszám: -

 Bank

 neve BANCA COMERCIALA ROMANA – SUCURSALA TIMIS

 címe TIMISOARA, CALEA ARADULUI NR. 11

 IBAN szlaszám: RO65 RNCB 0249 0492 8268 0003 (EURO)

  RO22 RNCB 0249 0492 8268 0001 (RON)

  SWIFT kód: RNCB ROBU

 Elnök: Toró Tibor

 Ügyvezető igazgató: Fórika Éva – ügyvezető igazgató

 Kuratórium: Erdei Ildikó, Fórika Éva, ifj. Toró Tibor

 Irodavezető: Réthy Dóra

 

 Az Integratio Alapítvány 2000-ben jött létre, az Európai Unióval, az integráció kihívásaival kapcsolatos tudományos, tájékoztató, oktatási, képzési, továbbképzési feladat ellátása, főleg a régió magyar kisebbségének integrációja céljából. Alapítványunk különös figyelmet szentel az emberi és kisebbségi jogok kérdésének. Sajátos tevékenységei révén az EU-ba integrált, alapértékeit tiszteletbentartó társadalom feljődéséhez szeretne hozzájárulni.

Célja elérése érdekében az Alapívány az alábbi feladatokat tűzte ki:

 - uniós kérdéskörrel foglalkozó kutatók támogatása

 - EU információs és kutatási központ létrehozása

 - kiadványok megjelentetése, illetve ezek támogatása

- az EU-val kapcsolatos tudományos tanácskozások szervezése - kiemelkedő képességű diákok támogatása az uniós kérdéskör tanulmányozásában - az EU és az integrációs folyamattal kapcsolatos információk népszerűsítése Alapítványunk egy 15 személyből álló önkéntes-gárdával és 1 állandó alkalmazottal rendelkezik

 

 2009-ben lebonyolított programok

 I. állandó programok programjaink

Euroregionális információs és együttműködési központ (ErIEK)

 - Az Alapítvány által működtetett ErIEK a temesvári polgármesteri hivataltól e célra bérelt irodában működik (Temesvár, Alecsandri u. 6). A központ tevékenységét az Alapítvány ügyvezető igazgatója koordinálja, a tényleges tevékenységet egy 4 főből álló önkéntes csapat és egy állandó alkalmazott látja el. Fő szolgáltatásaink: projekt-partnerek felkutatása a társult szervezetek számára, európai információkhoz való hozzáférés elősegítése, szaktanácsadás. Emellett, Alapítványink önkéntesei európai project-írással foglalkozó képzéseken vesznek részt, hogy ezen ismereteket továbbadhassák társult szervezeteinknek, melyek főleg Temes megye vidéki településein tevékenykednek.

II. ifjúsági programok

Az ifjúsági civil szféra építése

 A program a Hatékony diáktanács - minőségi diákélet – felelős állampolgárok projektünk folytatása, amit a résztvevő iskolák visszajelzései alapján és a hosszú távú együttműködés iránti igény okán indítottunk. A projektnek 4 fontos mozzanata van:

• Partner iskoláink és diáktanácsaik helyzetfelmérése

• Műhelytábor és diák-vezetőképző megszervezése, iskolára-szabott stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása.

• A cselekvési tervek gyakorlatba ültetése - az Alapítvány szakértői által nyújtott konzultációs támogatással. A fő kommunikációs csatornát egy erre a célra elkészülő honlap képezi.

 • Értékelő találkozók szervezése, a hasznosult gyakorlati tapasztalatok és módszerek közzététele a projekt-honlapon annak érdekében, hogy más diáktanácsok működésének javítására is használhassák az arra vállalkozók.

 

 Projekt azonosítója: RO-12-97-2008-R3

 Támogatás forrása: Európai Unió – Fiatalok Lendületben program

 Támogatás összege: 9000 EUR

 Program kifutása: 2008. október – 2009. június

 

Civil vs. politikum

 A program célja a civil szervezeti élet iránt érdeklődő diákok képzése és a témával kapcsolatos kutatásra való ösztönzése. A képzés fő tematikája a romániai és magyarországi civil szféra alakulása, összehasonlítása, civil szféra politikához fűződő viszonyának feltérképezése és nem utolsó sorban szakmai kapcsolatok megteremtése. A program négy fontos részből állt:

 • Az első szakaszban, egy – május 22-24 között megrendezésre kerülő – képzés keretén belül a diákok megismerkednek a civil szférával kapcsolatos elméleti kerettel, illetve a kutatásához szükséges legfontosabb módszertani sajátosságokat. Ugyanakkor egy kerekasztal-beszélgetés keretén belül a résztvevők a civil szféra és politikum viszonyához fűződő potenciális kutatási témákat beszéltek meg. Az előadásokat elismert romániai és európai elméleti és gyakorlati szakemberek tartották.

• A második szakaszban a diákok – három a programban résztvevő szakember irányítása alatt – véglegesítik kutatási terveiket. Emellett a szakértők, Alapítványunk munkatársainak a közreműködésével létrehoznak egy olyan online felületet, ahol a témához kötődő legfontosabb módszertani és elméleti alapokat megtalálhatják

 • A kutatás harmadik szakasz a Tusványosi Nyári Szabadegyetem programjának keretén belül került sor, amelyen a programban szereplő diákok Alapítványunk támogatásával vesznek részt. Itt a kötelező kutatási műhelymunka mellett külföldi szakemberek bevonásával érdekes előadásokra került sor. Alapítványunk három panelt szervezett főleg a civil tevékenységhez kötődő témákhoz. Az elméleti előadások mellett, „social experiment” stílusú interaktív programon is részt vehettek az érdeklődők.

 • A negyedik és egyben utolsó szakasz egy a kutatásokat bemutató workshop volt. A július vége és november eleje között eltelt három hónap alatt a diákok elvégezték kutatásaikat. Ezeknek eredményét egy – november 6-án megrendezésre kerülő – konferencián mutatták be. A diák dolgozatok mellett elismert civil szervezet-kutatók előadását is meghallgathatták. A bejött dolgozatokból egy kisebb kötet készült.

A program körülbelül húsz a társadalomtudományok iránt érdeklődő diákkal indult, ebből azonban mindössze tizennégyen fejezték be dolgozattal programunkat.

 

 Projekt azonosítója: RO-13-29-2008-R5

 Támogatás forrása: Európai Unió – Fiatalok Lendületben program

 Támogatás összege: 10200 EUR

 Program kifutása: 2009. március – 2009. november

 

89 RETRO

 Az 1989-es év Európa-szerte kiemelt fontosságú év, hiszen ez a történelmi dátum jelzi Európa újraegyesítésének, a demokrácia és a jogállam győzedelmeskedésének évét is. Ugyanakkor, számunkra – temesváriak, erdélyi magyarok, Románia lakói – a forradalom kirobbanásának, saját sorsunk kézbevételének éve. Az Integratio Alapítvány, alapító célkitűzéseit is figyelembe véve, kötelességének érezte a forradalomra való megemlékezést. Ebből a megfontolásból született az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben programja által támogatott 89 RETRO program, amelynek fő célja a temesvári forradalom, illetve a kommunizmus bukására való emlékezés. Továbbá, az emlékezés margójára fontosnak tartjuk a fiatalok megnyilatkozásának serkentését is. A fentiek értelmében alapítványunk ifjúsági rendezvénysorozatot hirdetetett a következő állomásokkal:

- Forradalmi mozgómúzeum és virtuális DVD

 - Forradalmi történetek – 1989 a családi emlékezetben vetélkedő

 - A társadalom struktúrái – szimulációs játék fiataloknak

- Ifjúsági nap és műhelymunka

- Emlékséta a forradalom helyszínein

- Az én kommunizmuson blog – animáció és rövidfilm verseny

 

 Támogatás forrása: Európai Unió – Fiatalok Lendületben program, Szülőföld Alap, Eurotrans Alapítvány

 Támogatás összege: 12877 EUR

 Program kifutása: 2009. szeptember – 2009. december

 

EU-vásár – így látjuk mi az Uniót!

A program elsődleges célja az Európai Unión belüli sokszínűség és a tagországok kultúrájának megismerése, de alkalom lesz a diákok kreativitásának fejlesztésére valamint a csapatmunkához szükséges készségek gyakorlására is. A programot elsősorban V-VIII. osztályos diákoknak szánjuk. A programhoz csatlakozó iskolákból 4-tagú csapatok (egy vagy több) vesznek részt a közös EU-vásáron, melyre egy Európa Napja (május 9-e) közeli napon kerül sor.

Támogatás forrása: Szülőföld Alap

Támogatás összege: 500000 forint

Program kifutása: 2009. január – 2009. június

 

III. Egyéb tevékenységek

Alapítványunk tagja a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MACISZESZ) és a Temes Megyei Civil Tanácsnak. Vezetőségi gyűléseket háromhavonta, programmegbeszéléseket hetente tart

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz