Az Alapítvány 2010-es beszámolója

 

2010-es működési beszámoló:

 


Jogi forma: Alapítvány

 

Elérhetőségek:

 

Megye: Temes

 

Cím: 300078 Temesvár, V. Alecsandri 6

 

Telefon/fax: +40256-435504

 

Email: integratio.foundation@gmail.com

 

Adószám: 13769562

 

Cégjegyzékszám: -

 

Bank
            neve BANCA COMERCIALA ROMANA – SUCURSALA TIMIS
            címe TIMISOARA, CALEA ARADULUI NR. 11
            IBAN szlaszám: RO65 RNCB 0249 0492 8268 0003 (EURO)
                         RO22 RNCB 0249 0492 8268 0001 (RON)
            SWIFT kód: RNCB ROBU

 

Elnök: Toró Tibor

 

Ügyvezető igazgató: Fórika Éva – ügyvezető igazgató           

 

Kuratórium: Erdei Ildikó, Fórika Éva, ifj. Toró Tibor

 

Irodavezető: Réthy Dóra

 

Működési beszámoló (2010)

 Az Integratio Alapítvány 2000-ben jött létre, az Európai Unióval, az integráció kihívásaival kapcsolatos tudományos, tájékoztató, oktatási, képzési, továbbképzési feladat ellátása, főleg a régió magyar kisebbségének integrációja céljából. Alapítványunk különös figyelmet szentel az emberi és kisebbségi jogok kérdésének. Sajátos tevékenységei révén az EU-ba integrált, alapértékeit tiszteletbentartó társadalom feljődéséhez szeretne hozzájárulni.

Célja elérése érdekében az Alapívány az alábbi feladatokat tűzte ki:

- uniós kérdéskörrel foglalkozó kutatók támogatása

- EU információs és kutatási központ létrehozása

 - kiadványok megjelentetése, illetve ezek támogatása

 - az EU-val kapcsolatos tudományos tanácskozások szervezése

 - kiemelkedő képességű diákok támogatása az uniós kérdéskör tanulmányozásában

- az EU és az integrációs folyamattal kapcsolatos információk népszerűsítése

Alapítványunk egy 15 személyből álló önkéntes-gárdával és 1 állandó alkalmazottal rendelkezik

 

I. Állandó jellegű programjaink:


 1. Euroregionális információs és együttműködési központ (ErIEK)

 Alapítványunk kiemelt figyelmet szentel a régió magyarságának kulturális és társadalmi fejlődésére és közösségfejlesztésére. A kulturális és társadalomtudományi fejlődés érdekében Eurorégiós Információs és Együttműködési Központot (ERIEK) működtet, amely az Alapítvány által a temesvári polgármesteri hivataltól e célra bérelt irodában üzemel (Temesvár, Alecsandri u. 6).

A központ tevékenységét az Alapítvány ügyvezető igazgatója koordinálja, a tényleges tevékenységet egy 4 főből álló önkéntes csapat és egy állandó alkalmazott látja el. Fő szolgáltatásaink: az Európai Uniós és kulturális, helyismereti és egyéb lokális kérdésekben való információ-szórás, projekt-partnerek felkutatása a társult szervezetek számára, európai információkhoz való hozzáférés elősegítése, szaktanácsadás. Emellett, Alapítványink önkéntesei európai projekt-írással foglalkozó képzéseken vesznek részt, hogy ezen ismereteket továbbadhassák társult szervezeteinknek, melyek főleg Temes megye vidéki településein tevékenykednek.

 

II. ifjúsági programok

 2. EU-kaszinó

 2009. májusában az EU-vásár – így látjuk mi az Uniót című programunkon több mint száz felső-tagozatos diák vett részt. Ezt a hagyományt folytatva a 2010-es Európa Nap alkalmával EU-kaszinó – játékos EU-s ismerkedést szervezett az Alapítvány. A program célja az Európai Unión belüli sokszínűség és a tagországok kultúrájának játékos megismerése, az ismeretek elmélyítése volt. A játék-ötleteket illetve ismert társasjátékokat EU-s ismeretekre adaptáltuk, volt EU-Puzzle, EU-Activity, EU-Memória-játék, EU-s Fekete Péter, Lottó vagy Domino).

A programot a Szülőföld Alap támogatta

 3. FiPOLI – Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája (2010)

A Politológiai Párbeszéd Társasága 2006 óta szervezi meg – partnerszervezeteivel közösen – a Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciáját (FiPoli), mely évente, egy tematikus konferencia keretében biztosít találkozási lehetőséget a Magyarországon és határon túl társadalomtudományi stúdiumokat folytató hallgatóknak, fiatal politológusoknak. 2010-ben ötödik alkalommal, ezúttal a rendezvény kárpát-medencei jellegéhez méltó helyen, Kolozsvárott, az Integratio Alapítvány rendezésében került megszervezésre, 2010. november 11–14. között Európa közepén?! integráció, stratégiai partnerség és 3 határon túli magyarok címmel került megszervezésre. A FiPolit nagy érdeklődés kísérte, több mint száz fiatal vett részt a Kárpát-medence minden szegletéből.

A helyszínt a Babeş-Bolyai Tudományegyetem valamint a Sapitentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem bíztosította ahol politikai tudományok szakok működnek. A rendezvény támogatója a Szülőföld Alap volt.

4. Temes megyei magyarok Európában (2010)

Az Integratio Alapítvány Temes megyei magyarok Európában címmel szakmai műhelyt rendezett olyan fiataloknak, akik a nyolcvanas-kilencvenes évek zavaros történelmi ideje iránt érdeklődnek, illetve akik fontosnak tartják a megye mikro-történelmének feltárását vagy csak megismerkednének a társadalomtudomány egy sajátos módszertanával, amely az életpályák kutatásában érhető tetten. A program célcsoportja a Temes megyében tanuló 14-25 éves korosztályból jelentkező magyar anyanyelvű diákok, fiatalok.

A programról részleteket az http://tmagyarok.integratio-youth.ro/  

oldalon olvashatóak.

Főtámogató a Szülőföld Alap.

 

III. Civil szervezeteket erősítő és kulturális programok


 5. InPress – Határon átnyúló hírközlési szolgálat (2009–2011)

Újságírók, rádiós-, tévés szakemberek dolgoztak szorosan együtt egy éven át a Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában működő Megyeszolgálat Nonprofit Kft és az Integratio Alapítvány Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjához benyújtott pályázatában, amelynek célja egy közös sajtó- és hírszolgálat létrehozása és működtetése volt.

Ezen túl a két megyében – amelyek egyébként évek óta testvérmegyei kapcsolatokat ápolnak – élők is közelebb kerültek, többet tudtak és akartak tudni egymásról.

A program honlapja a : http://inpress-online.eu/

A program 2009 december - 2011 január között zajlott.

6. Bemutatkoznak a Temes megyei civilek 2010

Az Integratio Alapítvány felismerve a megye civil szervezetei közötti kapcsolattartás nehézségeit, a Civil Tanáccsal közösen egy olyan kiadványt szerkesztett, amely tartalmazza a szervezetek elérhetőségét és tevékenységi körét, bemutatva őket mind maguknak, mind pedig potenciális partnerszervezeteiknek.

7.MMap: mental mapping in Hungarian - Romanian cooperation (2010 – 2011)

A MMap program a szegedi Innoratio Kutatóműhely Közhasznú Egyesület és az Integratio Alapítvány közös projektje, amelynek támogatója Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Európai Regionális Fejlesztési Alap. A program célja a Mmap 1.0 kutató program software-ének magyar és román nyelvre való lefordítása és továbbfejlesztése. A program 2010 október-2011 szemter között fog zajlik.

 

IV. Egyéb tevékenységek


Alapítványunk tagja a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MACISZESZ) és a Temes Megyei Civil Tanácsnak.

 Évente kiosztásra kerül a Bartók Béla Elméleti Líceum diákjainak meghirdetett tehetséggondozó ösztöndíjunk és a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel jeleskedő diákok számára hirdetett díjkönyv csomag támogatás.

A beszámoló letölthető itt.

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz