Miért? A diákok tehetséggondozásáért, a régió magyar kisebbségének integrációja céljából.


 

Az Integratio Alapítvány elsődleges célja az Európai Unióval, az integráció kihívásaival kapcsolatos tudományos, tájékoztató, oktatási, képzési, továbbképzési feladat ellátása, főleg a régió magyar kisebbségének integrációja céljából. Alapítványunk különös figyelmet szentel az emberi és kisebbségi jogok kérdésének. Sajátos tevékenységei révén az EU-ba integrált, alapértékeit tiszteletbentartó társadalom feljődéséhez szeretne hozzájárulni.

 

Célja elérése érdekében az Alapívány az alábbi feladatokat tűzte ki: uniós kérdéskörrel foglalkozó kutatók támogatása ; EU információs és kutatási központ létrehozása ;kiadványok megjelentetése, illetve ezek támogatása ; az EU-val kapcsolatos tudományos tanácskozások szervezése ; kiemelkedő képességű diákok támogatása az uniós kérdéskör tanulmányozásában ; az EU és az integrációs folyamattal kapcsolatos információk népszerűsítése

 

Alapítványunk egy 15 személyből álló önkéntes-gárdával és 1 állandó alkalmazottal rendelkezik. Amennyiben szeretnél hozzájárulni céljai megvalósíásához,a diákok tehetséggondozásáért, a règió magyar kisebbségének könnyebb beilleszkedéséhez úgy az EU-ba mint helyi szinten, ez alkalommal itt megteheted.

 

I. Állandó jellegű programjaink:

 

1. Euroregionális információs és együttműködési központ (ErIEK) Alapítványunk a kulturális és társadalomtudományi fejlődés érdekében Eurorégiós Információs és Együttműködési Központot (ERIEK) működtet, amely az Alapítvány által a temesvári polgármesteri hivataltól e célra bérelt irodában üzemel (Temesvár, Alecsandri u. 6). Fő szolgáltatásaink: az Európai Uniós és kulturális, helyismereti és egyéb lokális kérdésekben való információ-szórás, projekt-partnerek felkutatása a társult szervezetek számára, európai információkhoz való hozzáférés elősegítése, szaktanácsadás, önkénteseink európai projekt-írással kapcsolatos kurzusok során felhalmozott tudás továbbítás.

 

II. ifjúsági programok

 

2. EU-Fónia 2011. májusában  – így látjuk mi az Uniót című programunkon több mint száz felső-tagozatos diák vett részt. Ezt a hagyományt folytatva a 2012-es Európa Nap alkalmával EU-mozaik – játékos EU-s ismerkedést szervezett az Alapítvány. A program célja az Európai Unión belüli sokszínűség és a tagországok kultúrájának játékos megismerése, az ismeretek elmélyítése volt.

 

3. FiPOLI – Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciája A Politológiai Párbeszéd Társasága 2006 óta szervezi meg – partnerszervezeteivel közösen – a Kárpát-medencei Fiatal Politológusok Konferenciáját (FiPoli), mely évente, egy tematikus konferencia keretében biztosít találkozási lehetőséget a Magyarországon és határon túl társadalomtudományi stúdiumokat folytató hallgatóknak, fiatal politológusoknak.

 

4. Temes megyei magyarok Európában Az Integratio Alapítvány Temes megyei magyarok Európában címmel szakmai műhelyt rendezett olyan fiataloknak, akik a nyolcvanas-kilencvenes évek zavaros történelmi ideje iránt érdeklődnek, illetve akik fontosnak tartják a megye mikro-történelmének feltárását vagy csak megismerkednének a társadalomtudomány egy sajátos módszertanával, amely az életpályák kutatásában érhető tetten. A program célcsoportja a Temes megyében tanuló 14-25 éves korosztályból jelentkező magyar anyanyelvű diákok, fiatalok.

 

III. Civil szervezeteket erősítő és kulturális programok

 

5. InPress – Határon átnyúló hírközlési szolgálat (2009–2011) Újságírók, rádiós-, tévés szakemberek dolgoztak szorosan együtt egy éven át a Csongrád Megyei Önkormányzat tulajdonában működő Megyeszolgálat Nonprofit Kft és az Integratio Alapítvány Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjához benyújtott pályázatában, amelynek célja egy közös sajtó- és hírszolgálat létrehozása és működtetése volt. Ezen túl a két megyében – amelyek egyébként évek óta testvérmegyei kapcsolatokat ápolnak – élők is közelebb kerültek, többet tudtak és akartak tudni egymásról. A program honlapja a : http://inpress-online.eu/

 

6. Bemutatkoznak a Temes megyei civilek 2010 Az Integratio Alapítvány felismerve a megye civil szervezetei közötti kapcsolattartás nehézségeit, a Civil Tanáccsal közösen egy olyan kiadványt szerkesztett, amely tartalmazza a szervezetek elérhetőségét és tevékenységi körét, bemutatva őket mind maguknak, mind pedig potenciális partnerszervezeteiknek.

 

7.MMap: mental mapping in Hungarian - Romanian cooperation (2010 – 2011) A MMap program a szegedi Innoratio Kutatóműhely Közhasznú Egyesület és az Integratio Alapítvány közös projektje, amelynek támogatója Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Európai Regionális Fejlesztési Alap. A program célja a Mmap 1.0 kutató program software-ének magyar és román nyelvre való lefordítása és továbbfejlesztése. A program 2010 október-2011 szemter között fog zajlik.

 

IV. Egyéb tevékenységek

 

Alapítványunk tagja a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MACISZESZ) és a Temes Megyei Civil Tanácsnak. Évente kiosztásra kerül a Bartók Béla Elméleti Líceum diákjainak meghirdetett tehetséggondozó ösztöndíjunk és a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel jeleskedő diákok számára hirdetett díjkönyv csomag támogatás.

 

Amennyiben javaslatod van arra vonatkozóan, hogy milyen tevékenységünkre fordítsuk felajánlott adószázalékodat, kérjük oszd meg velünk az erre a célra létrehozott fórumon!

 

Elérhetőségek: Megye: Temes

 

                     Cím: 300078 Temesvár, V. Alecsandri 6

 

                     Telefon/fax: +40256-435504

 

                     Email: integratio.foundation@gmail.com

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz