A kétnyelvűség kialakulása a nyelvileg vegyes családokban - kutatás

A nyelvileg vegyes családban élő házastársak akár tudatosan, akár nem, kidolgozzák a saját családjukra jellemző nyelvhasználati szabályrendszert, amely meghatározó lesz a családban szocializálódó gyermek számára is. Ehhez viszont kevés ismerettel rendelkeznek kevéssé ismertek a nyelvtanulási hatékony stratégiák. Ezért kutatásunk célja a nyelvileg vegyes családokban élő gyerekek nyelvtanulási stratégiáinak feltérképezése a családok és az magyar tannyelvű óvoda szintjén majd ez alapján egy kétnyelvű tájékoztató szórólap összeállítása szülők részére. A kutatás lépései:

 1. a fókuszcsoportos módszer előkészítése

 o vizsgált kérdések köre,

 o lehetséges résztvevők feltérképezése

 2. a fókuszcsoportok megszervezése: három csoportot szerveztünk, három különböző célcsoporttal:

 o pedagógusok (12 temesvári pedagógus) o nyelvileg vegyes családban élő magyar anyanyelvű szülők (9 személy)

 o nyelvileg vegyes családban élő román anyanyelvű szülők (8 személy)

 3. az adatok feldolgozása - tartalomelemzéssel

 4. szórólap kidolgozása szakértők bevonásával.

 Az elemzések alapján elkészítettünk egy kétnyelvű ismeretterjesztő szórólapot a vegyes házasságban élő szülők számára azokról az alapvető tudnivalókról, hatékony módszerekről, melyek a gyerekek magas szintű kétnyelvűvé válását elősegítik.

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz