Ifjúsági találkozó és adatbázis

Az Integratio Alapítvány kiemelt figyelmet szentel a határon átnyúló kapcsolatoknak és az ifjúság kérdésköreinek. Alapítványunk az elmúlt években több olyan programban vett részt, amelynek célja a határon átnyúló kapcsolatok vagy az ifjúsági civil szféra erősítése volt. Temes és Csongrád megyék tekintetében azt tapasztaltuk, hogy egyike a legnagyobb problémáknak a jól működő határon átnyúló kapcsolatok létezése és megtartása, illetve Temes megyében, a sokszor szórvány körülmények között működő szervezetek más, a határ túloldalán működő szervezetekkel való kapcsolat teljes hiánya. A probléma megoldásaként egy olyan határon átnyúló kapcsolatokat fejlesztő programot láttunk megvalósíthatónak, amely egyrészt feltárná a határ két oldalán működő szervezetek együttműködéssel kapcsolatos elvárásait és problémáit, másrészt elősegítené a határ két oldalán működő ifjúsági civil szervezetek kapcsolatfelvételét.


A cél megvalósítása érdekében a következő programelemek megszervezése szükséges


1. az ifjúsági civil szervezetek lokalizálása – egy ifjúsági adatbázis felépítése, amelyben szerepel az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek elérhetősége


2. szervezeti igény- és probléma-felmérés – a számba vett civil szervezetek esetében kérdőíves, interjús felmérés elkészítése


3. ifjúsági találkozó – egy Temesváron megrendezésre kerülő rendezvény, ahol a kapcsolat-építés mellett az ifjúsági szervezetek megismerkedhetnek pozitív együttműködési példákkal, illetve a támogatási lehetőségekkel. A találkozón több, az eddigi kutatásokra támaszkodó beszélgetésekre is sor kerül


4. az ifjúsági adatbázis és egy, a kutatás alapján megfogalmazott policy paper nyilvánosságra bocsájtása és az érdekelteknek való eljuttatása


A program támogatója a Szülőföld Alap.

Copyright © 2006-2011 Integratio. Minden jog fenntartva.
web & design: sandorosz